opsigelseaffunktionær

Opsigelse af funktionær

Ved en opsigelse af en funktionær skal flere forhold overvejes, herunder:

  • Begrundelsen for opsigelsen
  • Opsigelsesvarslet
  • Skal den opsagte medarbejder fritstilles eller suspenderes
  • Skal/kan der afholdes ferie i opsigelsesperioden
  • Er der risiko for at der skal betales en godtgørelse for usaglig opsigelse

 

Du kan læse mere her om opsigelse af medarbejder eller kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af dine muligheder.